1896


 

 

Adams Hand Camera Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

Adams Vesta Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

Annacker Koln Pub De 1896 De 850

 

 


 

 

 

Blair Bulls Eye Camera Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

Blair Hawk Eye Jr Pub 1896 Us 950

 

 


 

 

 

Carl Zeiss Anastigmat Pub 2 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Carl Zeiss Anastigmat Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Clement Gilmer Lenses Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Koadak News 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Kodak Pocket Camera Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Kodak Pocket McClures Magazine 1896 Us 850

 

 


 

 

 

 

Levi Pullman Camera Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

Optimus Photo Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

Presto Pocket Camera Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Rodinal Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Ross Opticians Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

Ross Pub 1896 Pub Fr 950

 

 


 

 

 

Scovill Panoramic Camera Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Sunart Cameras Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

 

Thornton Pickard Pub 1896 Uk 850

 

 


 

 

 

To Succeed Pub 1896 Us 850

 

 


 

 

1895 INDEX 1897