1897

 


 

 

A.G.F.A. Pub 1897 De 850

 

 

 


 

 

 

Blair Baby Hawk Eye Pub 1897 Us 950

 

 


 

 

 

Boreal Pub 1897 Fr 950

 

 


 

 

 

Bullard Magazine Camera Pub 1897 Us 950

 

 


 

 

 

Carl Zeiss Jena Pub 1897 De 850

 

 

 


 

 

 

Euryscopes Pub 1897 Us 950

 

 

 


 

 

 

Glock Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Goerz Doppel Anastigmate Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Goldmann Apparate Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Goltz Ortholinear Pub 1897 De 850

 

 

 


 

 

 Bicyclist Pocket Camera Pub 1887 Us 850

 

 


 

 

 

 

Hauff Metol Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Huttige dresden pub 1897 De 850

 

 

 


 

 

 

Kodak Cartridge Bicycle Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Kodak DoTheRest Pub 1898 Us 850

 

 


 

 

 

Kodak N°4 Cartridge 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Krugener Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Lechner Camera Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Lloyd Special Rectilinear Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Martin Papiers Pub 1897 Fr 850

 

 


 

 

 

Monroe Vest Pocket Camera Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Perutz Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Premo Camera Pub 1897 Us 950

 

 


 

 

 

Premo camera useeither Pub 1897 Us 950

 

 

 


 

 

 

Premo Cameras 2 Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Ray 97 Camera Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Schippang Cameras Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Stegemann Caleras Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Steinbach Barytpapier Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Steinbach Pub 1897 De 850

 

 

 


 

 

 

Thornton Pickard Focal Plane shutter Pub 1897 Us 850

 

 


 

 

 

Victoria Pub 1897 De 850

 

 


 

 

 

Voigtlander Sohn Pub 1897 De 850

 

 

 


 

 

 

Zeiss Convertible Anastigmat Pub 1897 Us 850

 

 


 

1896 INDEX 1898